خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

جاذبه های گردشگری جعفرآباد

درباره جعفرآباد

جعفرآباد ، شهری‌ در شهرستان‌ بیله ‌سوار در استان‌ اردبیل‌. این‌ شهر، مرکز بخش‌ قشلاق‌ دشت‌ است‌ و در حدود 26 کیلومتری‌ شمال‌غربی‌ شهر بیله‌سوار (مرکز شهرستان‌)، در دشت‌ مغان‌، در ارتفاع‌ حدود 220 متری‌ قرار دارد. بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش قشلاق دشت شهرستان بیله سوار در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۵۰۳۳ نفر بوده است .

جعفرآباد زمستانهای‌ معتدل‌ و تابستانهای‌ گرم‌ و خشک‌ دارد. میانگین‌ حداکثر دمای‌ سالانه آن‌ ْ6ر20، میانگین‌ حداقل‌ دمای‌ آن‌ ْ6ر8، است. بادهای‌ محلی‌، از جمله‌ خزر/خَزَریلی‌ از مشرق‌ و باد آق‌یل‌ (یا باد سفید، معروف‌ به‌ باد گَرْمیج‌) از مغرب‌ به‌ آنجا می‌وزد. آب‌ آشامیدنی‌ شهر از آبراهه دشت‌ مغان‌ و تأمین‌ می‌شود.

شهر جعفرآباد از راه‌ اصلی‌ با شهرهای‌ گِرمی‌ (مرکز شهرستان‌ گرمی‌) در جنوب‌ به‌ طول‌ حدود هشتاد کیلومتر و پارس‌آباد (مرکز شهرستان‌ پارس‌آباد) در شمال‌ به‌ طول‌ حدود 35 کیلومتر مرتبط‌ است‌. از راه‌ فرعی‌ نیز با آبادیهای‌ بخش‌، از جمله‌ شورگُل‌ (مرکز دهستان‌ قشلاق‌ جنوبی‌) در جنوب‌ غربی‌ به‌ طول‌ حدود چهل‌ کیلومتر و آبادی‌ بابک‌ (در حدود بیست‌ کیلومتری‌ شمال‌ غربی‌ شهر بیله‌سوار)، ارتباط‌ دارد. گسترش‌ محدوده شهری‌ جعفرآباد نیز در جهت‌ شمال‌ غربی‌ ـ جنوب‌ شرقی‌، و به‌ صورت‌ طولی‌ است‌ و راه‌ اصلی‌ بیله‌سوار ـ پارس‌آباد از وسط‌ آن‌ می‌گذرد .

اقتصاد شهر عمدتاً متکی‌ به‌ کشاورزی‌ (به‌ ویژه‌ کشت‌ گندم‌ و جو) و دامپروری‌ در دشتهای‌ پیرامونِ شهر است‌. طبق‌ سرشماری‌ 1375 ش‌، حدود 45% ساکنان‌ شهر در بخش‌ کشاورزی‌، حدود 20% در بخش‌ صنعت‌ و بقیه‌ در بخش‌ خدمات‌ فعالیت‌ داشته‌اند. برخی‌ اهالی‌ آن‌ در کشت‌ و صنعت‌ پارس‌ (به‌ مساحت‌ هجده‌ هزار هکتار در دشت‌ شمال‌ و شمال‌غربی‌ شهر) اشتغال‌ دارند. در کنار شهر جعفرآباد، دو سیلو (انبار غله‌، یکی‌ با ظرفیت‌ هفت‌ هزار تُن‌ و دیگری‌ با ظرفیت‌ یکصد هزار تُن‌) و واحد صنعتی‌ دامپروری‌، ، در شمال‌غربی‌ شهر (احداث‌ در 1344 ش‌)، فعال‌ است‌ . همچنین‌ این‌ شهر دارای‌ یک‌ مرکز تحقیقات‌ و آزمایش‌ کشاورزی‌ و دامپروری‌ و دو بوستان‌ به‌ نامهای‌ پارک‌ جنگلی‌ به‌ مساحت‌ هشتاد هزار متر مربع‌،و فدک‌ به‌ مساحت‌ هفت‌ هزار متر مربع‌، ميباشد. محل‌ شهر جعفرآباد و دشتهای‌ پیرامون‌ آن‌، در گذشته‌ قشلاق‌ عشایر شاهْسَوَن‌ به‌ شمار می‌رفت‌. ظاهراً به‌ سبب‌ موقعیت‌ مناسب‌ جغرافیایی‌، اولین‌ فعالیتهای‌ عمرانی‌ منطقه‌ در آنجا آغاز شد. با شروع‌ فعالیتهای‌ عمرانی ، هسته اولیه آبادی‌ شکل‌ گرفت‌ و با اجرای‌ طرحِ هادی‌ روستایی‌ (از طرحهای‌ عمرانی‌ روستایی‌ که‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ تهیه‌ و اجرا می‌کند) بافت‌ مسکونی‌ آن‌ منظم‌تر شد. شهر کنونی‌ دارای‌ سه‌ بافت‌ شهری‌ است‌: هسته اولیه‌ در کنار انبارهای‌ شرکت‌ شیار آذربایجان‌ (با مساکن‌ کوچک‌)، بافت‌ توسعه‌ یافته‌ در امتداد راه‌ ارتباطی‌ جعفرآباد ـ آبادی‌ چالْمِه‌ کَنْدی‌ (در فاصله حدود سه‌ کیلومتری‌ جنوب‌ شهر جعفرآباد)، و بافت‌ قسمتهای‌ مهاجرنشین‌ .

نام‌ آبادی‌ جعفرآباد در گذشته‌ یوشان‌ آباد (یوشان‌، نام‌ گیاهی‌ در منطقه‌) بود. پس‌ از انجام‌ شدن‌ فعالیتهای‌ عمرانی‌ در آنجا، شاه‌آباد نامیده‌ شد . در سرشماری‌ 1335 ش‌، نام‌ این‌ آبادی‌ شاه‌آباد (با 563 تن‌ جمعیت‌) در شهرستان‌ مشکین‌ شهر ذکر شد . در دهه 1350 ش‌، از اسکان‌ طایفه میکائیلو (از ایل‌ شاهسَوَن‌) در این‌ آبادی‌ یاد شده‌ و غلامحسین‌ ساعدی‌ به‌ آبادی‌ بزرگ‌ شاه‌آباد (با536 ، 2 تن‌ جمعیت‌) در دهستانِ مغانِ بخش‌ بیله‌ سوار (در شهرستان‌ مشکین‌شهر) اشاره‌ کرده‌ است‌. آبادی‌ شاه‌آباد پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ (1357 ش‌) جعفرآباد نامیده‌ شد . در 1365 ش‌، نام‌ آن‌ در دهستانِ مغان‌ شرقی‌ بخش‌ بیله‌سوار (در شهرستان‌ مغان‌) ذکر شد . آبادی‌ جعفرآباد به‌ موجب‌ تصویبنامه هیئت‌وزیران‌ در 18 مرداد 1366 مرکز دهستان‌ قشلاق‌ شرقی‌ (در شهرستان‌ مغان‌) شد . با تبدیل‌ بخش‌ بیله‌سوار به‌ شهرستان‌ و تشکیل‌ بخش‌ قشلاق‌ دشت‌ در 17 تیر 1370، آبادی‌ جعفرآباد مرکز بخش‌ شد . این‌ آبادی‌ در 16 بهمن‌ 1373 به‌ موجب‌ تصویبنامه هیئت‌وزیران‌ ، به‌ شهر تبدیل‌ شد . جمعیت‌ شهر جعفرآباد در سرشماری‌ 1375 ش‌، 863 ، 5 تن‌ بود .

این‌ شهر سه‌ مسجد دارد که‌ یکی‌ از آنها مسجدجامع‌ است‌. اهالی‌ آن‌ شیعه دوازده‌ امامی‌اند و به‌ فارسی‌ و ترکی‌ آذری‌ سخن‌ می‌گویند.

 • موقعیت

  جعفرآباد ، شهری‌ در شهرستان‌ بیله ‌سوار در استان‌ اردبیل‌. این‌ شهر، مرکز بخش‌ قشلاق‌ دشت‌ است‌ و در حدود 26 کیلومتری‌ شمال‌غربی‌ شهر بیله‌سوار (مرکز شهرستان‌)، در دشت‌ مغان‌، در ارتفاع‌ حدود 220 متری‌ قرار دارد. بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش قشلاق دشت شهرستان بیله سوار در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۵۰۳۳ نفر بوده است . جعفرآباد زمستانهای‌ معتدل‌ و تابستانهای‌ گرم‌ و خشک‌ دارد. میانگین‌ حداکثر دمای‌ سالانه آن‌ ْ6ر20، میانگین‌ حداقل‌ دمای‌ آن‌ ْ6ر8، است. بادهای‌ محلی‌، از جمله‌ خزر/خَزَریلی‌ از مشرق‌ و باد آق‌یل‌ (یا باد سفید، معروف‌ به‌ باد گَرْمیج‌) از مغرب‌ به‌ آنجا می‌وزد. آب‌ آشامیدنی‌ شهر از آبراهه دشت‌ مغان‌ و تأمین‌ می‌شود.

 • مختصات جغرافیایی

  ۳۹°۳۸′۴۹″ شمالی ۴۸°۰۲′۲۳″ شرقی / ۳۹.۶۴۶۹۴° شمالی ۴۸.۰۳۹۷۲° شرقی / 39.64694; 48.03972

 • مساحت
 • ارتفاع از سطح دریا

  220 متر

 • جمعیت

  863 ، 5 نفر

 • تراکم جمعیت
 • رشد جمعیت
 • میانگین دمای سالانه

  14.6 درجه سانتیگراد

 • میانگین بارش سالانه

  360 میلیمتر

 • روزهای یخبندان سالانه
 • توضیح کلی وضعیت اقتصادی

  اقتصاد شهر عمدتاً متکی‌ به‌ کشاورزی‌ (به‌ ویژه‌ کشت‌ گندم‌ و جو) و دامپروری‌ در دشتهای‌ پیرامونِ شهر است‌. طبق‌ سرشماری‌ 1375 ش‌، حدود 45% ساکنان‌ شهر در بخش‌ کشاورزی‌، حدود 20% در بخش‌ صنعت‌ و بقیه‌ در بخش‌ خدمات‌ فعالیت‌ داشته‌اند. برخی‌ اهالی‌ آن‌ در کشت‌ و صنعت‌ پارس‌ (به‌ مساحت‌ هجده‌ هزار هکتار در دشت‌ شمال‌ و شمال‌غربی‌ شهر) اشتغال‌ دارند. در کنار شهر جعفرآباد، دو سیلو (انبار غله‌، یکی‌ با ظرفیت‌ هفت‌ هزار تُن‌ و دیگری‌ با ظرفیت‌ یکصد هزار تُن‌) و واحد صنعتی‌ دامپروری‌، ، در شمال‌غربی‌ شهر (احداث‌ در 1344 ش‌)، فعال‌ است‌ . همچنین‌ این‌ شهر دارای‌ یک‌ مرکز تحقیقات‌ و آزمایش‌ کشاورزی‌ و دامپروری‌ و دو بوستان‌ به‌ نامهای‌ پارک‌ جنگلی‌ به‌ مساحت‌ هشتاد هزار متر مربع‌،و فدک‌ به‌ مساحت‌ هفت‌ هزار متر مربع‌، ميباشد. محل‌ شهر جعفرآباد و دشتهای‌ پیرامون‌ آن‌، در گذشته‌ قشلاق‌ عشایر شاهْسَوَن‌ به‌ شمار می‌رفت‌. ظاهراً به‌ سبب‌ موقعیت‌ مناسب‌ جغرافیایی‌، اولین‌ فعالیتهای‌ عمرانی‌ منطقه‌ در آنجا آغاز شد. با شروع‌ فعالیتهای‌ عمرانی ، هسته اولیه آبادی‌ شکل‌ گرفت‌ و با اجرای‌ طرحِ هادی‌ روستایی‌ (از طرحهای‌ عمرانی‌ روستایی‌ که‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ تهیه‌ و اجرا می‌کند) بافت‌ مسکونی‌ آن‌ منظم‌تر شد. شهر کنونی‌ دارای‌ سه‌ بافت‌ شهری‌ است‌: هسته اولیه‌ در کنار انبارهای‌ شرکت‌ شیار آذربایجان‌ (با مساکن‌ کوچک‌)، بافت‌ توسعه‌ یافته‌ در امتداد راه‌ ارتباطی‌ جعفرآباد ـ آبادی‌ چالْمِه‌ کَنْدی‌ (در فاصله حدود سه‌ کیلومتری‌ جنوب‌ شهر جعفرآباد)، و بافت‌ قسمتهای‌ مهاجرنشین‌ .

 • جمعیت زیر خط فقر
 • تولید ناخالص داخلی
 • شهردار

  مهرداد پورجم

 • پیش‌شماره تلفنی

  0452413

 • وبگاه

موارد مرتبط

هتل های جعفرآباد

هتل های ایران

آژانس های مسافرتی مجری تور ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید