خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

جاذبه های گردشگری بیدخت

درباره بیدخت

قدمت اين شهر فوق العاده زياد بـوده و بـر اثر شواهـد تاريخي و اثر و بقـاياي باستاني به قبل از اسلام بر ميگردد . اين شهر قبل از زلزله 1347 كه نوسازي و شهرسازي جديد انجام گرفته در آن خيابانهاي عريضي و تجهيزات شهري مناسـب بنـا شـده اسـت كه از آن جمله مسجـد ايوانـدار با شبسـتان بـرجاي مانده است . دو رشته قنات در داخل اين شهر جاري مي باشد و آنها از نظر قدمت و گستردگي طول رشته قنات وعمق ميله چاهها جزء آثار باستاني محسوب مي شوند . قديمي ترين بناهاي آن خانه هاي گلي بصورت يك طبـقه كه از خشـت خـام و با ديوارهاي گلي بنـا شده است اين خانه بر روي تپه ها و دامنه هاي آبرفتي ساخته شـده كه سطح اين خانه ها از 100 متر تا250 مترمربع بيشتر تجاوز نمي كند . كوچه هاي تنگ و باريک دالـون ها در بيـن آنها ديـده مي شـود روي هر خانه قديـمي بدون استثـناء يك بادگيـر تعبه شـده كه از آنها در طول تابسـتان بـراي استفـاده از سردي هـوا استفاده مي كردند علاوه بر اين خانه ها دو منظوره زمستانه و تابستانه ساختـه شده كه داراي صوفه ،ايوان،دهليز و غيره بوده كه هر يك بسته به نوعي مصرف خود استفاده ميكردند . از قديمي ترين ابنيه و آثار باستاني آن برج نگهباني كه در آن ديده بانها مردم قريه را از هجوم حمله قبايـل و بـه خصوص راهزنان را با خبر مي كرده . ديگر مسجد جامـع كه در بافـت قديمي شهـر واقـع شـده كه داراي صوفـه هاي متعـدد و ايـوان بـزرگ و در داخل داراي چندين ستون و شبسـتان مي باشـد نام بـرد . يخـدانهاي گلـي ديگـر از آثار باستـاني بوده كه از جمله آن يخدان معروف كوثر را مي توان نام برد . در داخل بافت قديمي بيدخت آب انبار با ظرفيت آبي زياد در داخل زمين احداث شده در آن آب در زمستان در زمان يخبندان ذخيره مي شده است. آثار تاريخي و ابنيه هاي باستاني و تاريخي متعـدد ديگـري در اطـراف ايـن شهـر و روستـاهـاي تابعه به چشم مي خورد كه از آن جمله قلعه دختر كه بركوهي در شمال شرق بيدخت در روستاي شوراب قرارگرفته است كه آثار مبنائي آن مشتمل بر حمام و طاق كه با گچ و ساروج ساخته شده . ديگـر خرابه هاي قلعه پشنگ كـه آثار شهـري بـر تپه هاي قلعه نزديك روستاي نوده پشنگ، قلعـه اروك روي تپـه اي در نزديـكي روستـاي اروگ واقـع شـده و همچنـين مقبـره جغتـاي در روستاي كيسور در شمال شرق بيدخت كه فاصله تا شهر بيدخت به 60 كيلومتر مي رسد . از جمله آثار طبيعي حومه اين شهر مي توان غار طبيعي (غار آهگي) روستاي بيمرغ را نام برد كه در فاصله 30 كيلومتري آن قرار دارد كه در داخل آن استالاكميت واستالاكتيت هاي متعددي وجود دارد . از جمله آثار طبيعي حومه بيدخت مزارجعفرآباد در فاصله 3 كيلومتر قرار دارد. ديگر امامزاده سلطان يحيي بن موسي كاظم عليه السلام كه در قريه بيمرغ مدفون مي باشند كه يكي از مراكز زيارتي و مذهبي شهرستان محسوب مي گردد.

ساختار جغرافيائي شهر بيدخت :

شهر بيدخت در 9 كيلومتري شمال شرقي شهر گنـاباد (مركز شهرستان) واقع شده كه موقعيت آن در طــول جغرافيائي 41/58 وعرض جغرافيائي 21 / 34قرار گرفته است . وسعت شهر بيدخت و قرات تابعه آن به دهستان پسكلوت مشهور مي باشد 2898 كيلومتر مربع يا 289800 هكتار مي باشـد كه قـريب به يك سـوم مسـاحت كل شهرستـان مي باشد كه از لحاظ تقسيمات داخلي بزگترين وسعت را به خود اختصاص مي دهد .

ساختار طبيعي بيدخت :

شهر بيـدخت بر روي تپه هاي رسي كه منشـاء آن را رسوبات آبرفتـي تشكيل مي دهد بنا شده است كه طي ساليان متوالي از ارتفاعات جنوبي شهرستان بر اثر فرسايشات آبي سرازير شده و مواد ريزدانه اي آن (رس،سليت) و مارن در اين منطقه رسوب و ته نشين كرده است و از نظر زمين شناسي و علم ديـرينه شناسي اين سرزمين متعلق به دوران دوم زمين شناسي ژوراسيك وكرتاسه مي باشد كه منطقه بصورت درياهاي ساحلي كم عمـق بوده كه بر اثر گرما پس روي دريا آب آن تبخير شده و رسوبات آن مواد گچ و آهگي برجـاي مانده كه سنگ بستر اين شهر را غالبا تركيبات رسي وگچي تشكيـل مي دهد.
بعدا شيـت هاي درون آن بر اثر چين خوردگي متورم و گسسته شـده كـه شكافهـاي زيـادي را برجـاي گـذشته است . خلاصه اينكه بستر شهر بيدخت كفه هاي رسي و ساحلي تشكيل مي دهـد . شهر بيدخت از نظر پستي و بلندي در گـودترين نقـطه شهـرستان قـرار دارد بطوريكه ارتفـاع آن از سطح دريـا1170 متر مي باشـد كه وجود تپه های رسي و كلوت هاي متعدد آنرا از مركز شهرستان پنهان نموده است.

مساجد ، حسينيه ها :
بيدخت داراي 8 مسجد و حسينيه به بنام مسجد جامع ،مسجد و حسينيه نوسازي ،حسينيه بيدخت، مسجد خيابان آزادي،مسجد خيابان پيروزي،نمازخانه خيابان انقلاب ،مسجد حاشيه جاده سنتو، حسينيه مزار سلطاني

آثار تاريخي و باستاني شهر بيدخت :

1-يخدان كوثر به مساحت سه هكتار
2-منزل خواجه (حوصخانه) به مساحت 1000متر مربع
3- مسجد جامع بيدخت به مساحت 2000مترمربع
4- حمام قديمي كوثر به مساحت 200متر مربع
5-كاروانسراي حاجي معين به مساحت1200 مترمربع
6-منزل معماري (محمدعلي جعفري) به مساحت 700مترمربع
7-منزل حاجي معين به مساحت 1200مترمربع
8-سراچه حاجي معين
9-بادگيرهاي قديمي (منزل حاج علي محمد رمضاني)
10-انبار قديمي پائين بيدخت به مساحت 1000متر مربع
11- حوض زهرا به مساحت 1000مترمربع
12-ايوان محل تهيه شيره انگور به مساحت 1000 مترمربع
13- حوضخانه باغ صالح آباد به مساحت 1000مترمربع
14- آسياب قديمي صالح آباد به مساحت 1000 مترمربع
15-حوضخانه باغ پائين به مساحت 1000 مترمربع
16- گود باستاني (حمام قديمي) به مساحت 700 مترمربع
17-بازارچه پارك امت به مساحت 1000 مترمربع
18-بازارچه خيابان جمهوري اسلامي به مساحت 2000 مترمربع
19- محوطه تاريخي بيدخت به مساحت 10 هكتار
20- خانقاه بيدخت به مساحت 5/2 هكتار
21- باغ منزل تابنده ( اندروني ) به مساحت 3200 مترمربع
22- منزل تابنده (بيروني ) به مساحت 3500 مترمربع
23- منزل آقاي صالح عليشاه تابنده به مساحت 2000 مترمربع
24- انبار خيابان جمهوري اسلامي به مساحت 1000 مترمربع
25- انبار دودرب بيدخت به مساحت 500 متر مربع
26-آب انبار دو درب صالح آباد
27-رباط جعفرآباد
28-سردرب غربي باغ صالح آباد
29-سردرب جنوب باغ صالح آباد
30-آب انبار حاج شيخ محمدحسن بيدختي

 • موقعیت

  شهر بيدخت در 9 كيلومتري شمال شرقي شهر گنـاباد (مركز شهرستان) واقع شده كه موقعيت آن در طــول جغرافيائي 41/58 وعرض جغرافيائي 21 /34 قرارگرفته است . وسعت شهر بيدخت و قرات تابعه آن به دهستان پسكلوت مشهور مي باشد 2898 كيلومتر مربع يا 289800 هكتار مي باشـد كه قـريب به يك سـوم مسـاحت كل شهرستـان مي باشد كه از لحاظ تقسيمات داخلي بزگترين وسعت را به خود اختصاص مي دهد .

 • مختصات جغرافیایی

  ۳۴°۲۰′۳۸″ شمالی ۵۸°۴۶′۵۸″ شرقی / ۳۴.۳۴۳۹° شمالی ۵۸.۷۸۲۸° شرقی / 34.3439; 58.7828

 • مساحت

  2898 كيلومتر مربع

 • ارتفاع از سطح دریا

  1170 متر

 • جمعیت

  ۵,۳۴۸ نفر

 • تراکم جمعیت
 • رشد جمعیت
 • میانگین دمای سالانه

  15.5 درجه سانتیگراد

 • میانگین بارش سالانه
 • روزهای یخبندان سالانه
 • توضیح کلی وضعیت اقتصادی

  اقتصاد بیدخت بر پایه فعالیت‌های کشاورزی و صنایع دستی به ویژه فرش استوار شده است . فرش بیدخت با طرح‌های معروف مشهدی و کاشمری بافته می‌شود . معروفترین اثر تاریخی روستای بیدخت آرامگاه سلطان علی شاه عارف و موسس سلسله گنابادی است .

 • جمعیت زیر خط فقر
 • تولید ناخالص داخلی
 • شهردار

  محمد میربیدختی

 • پیش‌شماره تلفنی

  ۰۵۱

 • وبگاه

موارد مرتبط

هتل های بیدخت

هتل های ایران

آژانس های مسافرتی مجری تور ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید