خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

موزه وگالري

 موزه و گالري داراي عکسهاي مختلف، عتيقه و نگاره هاي قديمي است. در سال 1821 بنا شده و پيش از آن مدرسهرايگان پينانگ نام داشته است.

 

موارد مرتبط

هتل های پنانگ

هتل های مالزی

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید