خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

موزه جنگ

این موزه مشخصاً به نشان دادن تراژدی و حماسه ای که در مالزی در طول جنگ جهانی دوم با آن مواجه بوده است می پردازد. موزه جنگ به شرح داستان جنگ برای بازدید کنندگان می پردازد، اما همه با یک هدف مشخص این کار را انجام می دهند. موزه جنگ پنانگ با هدف حمایت، بررسی و ردیابی تاریخچه جنگ های مدرن و تلاش صادقانه برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل اثرات جنگ در زندگی بشر و پیشرفت تاسیس شده است.

موارد مرتبط

هتل های پنانگ

هتل های مالزی

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید