خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مرکز بزرگ ایکیا و ایکانو Ikea and Ikano Power Centre

فروشگاه لوازم خانگی سوئدی ایکیا ، قطعا در صحنه خرید پتالینگ جایا مکانی محبوب محسوب می شود، اگر شما در طول آخر هفته از اینجا بازدید کنید، انتظار می رود با جمعیت عظیمی که برای خرید هر چیزی حداقل 20 دقیقه در صف ها ایستاده اند برخورد کنید. جدا از این عوامل منفی، اینجا یکی از بهترین نقاط برای رسیدن به مد روز ، کالاهای خانگی ، مبل و وسایل روشنایی می باشد. اینجا به طور مستقیم از طریق یک تونل در طبقه همکف به مرکز ایکانو متصل می شود ، مرکزی محلی که توسط هاروی نورمن (Harvey Norman) غول الکتریکی استرالیا اجاره شده و بوتیک هایی که برای حفظ خریدان جدی اشعال شده اند.

موارد مرتبط

هتل های پتالینگ جایا

هتل های مالزی

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید