خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

بايباسيوس Bybassios

چنانچه از جاده ارينه بطرف بوز بورون حركت نمائيم با خرابه هاي شهر باستاني بايباسيون برخورد مي كنيم . روستاي اورهانيه امروزي در دامنه تپه اي كه اين آثار بروي آن قرار دارد ساخته شده است . آثار حصار شهر بطور پراكنده در داخل جنگل قرار دارد.

موارد مرتبط

هتل های مارماریس

هتل های ترکیه

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید