خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مقبره سلطان عثمان و سلطان اورهان

در یک پارک کوچک مقبره سلطان عثمان و سلطان اورهان موسسین امپراطوری عثمانی قرار گرغته است. ساختار اصلی بنا در زلزله سال 1855 از بین رفت و در 1863 به وسیله سلطان عبدالعزیز به سبک باروک بازسازی شد. مقبره عثمان قاضی تزئین بیشتری را شامل می شود. در سالهای بین 1325 تا 1349 جهانگرد عرب ابن بطوطه در سفرخود به آناتولی از بورسا که در آن زمان تحت فرمان ارهان قاضی بود، دیدن کرده است و از مقبره ی عثمان قاضی در کتاب سفرنامه خود نام برده است. بعد از توصیف عثمان قاضی ابن بطوطه عنوان می کند که "پدرش شهر بورسا را از بیزانتینی ها تصاحب کرد و مقبره اش در یک مسجد کوچک در بورساست. این ساختمان یک کلیسای کوچک مسیحی بوده است که بعدها به مسجد تبدیل شده است."

موارد مرتبط

هتل های بورسا

هتل های ترکیه

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید