خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مسجد مصطفی پاشا

هنگامیکه مصطفی پاشا برای ساخت یک کارخانه کشتی سازی به بدروم آمده بود در سال ۱۷۲۳ این مسجد را ساخته است.

موارد مرتبط

هتل های بدروم

هتل های ترکیه

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید