خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

جنگل سنگ کاری شده

یکی از پدیده های طبیعی وارنا محسوب می شود که مشابهی در جهان ندارد. یک گروه مرکزی از سنگ ها که جدا از 15 گروه سنگی کوچکتر هستند، در جنگل سنگی قرار داشته و در مجموع این سنگ ها ناحیه ای به مساحت 50 کیلومتر مربع را پوشش می دهند. گروه مرکزی بزرگترین آنها بوده و 800 متر امتداد دارد. فرضیه های مختلفی درباره نحوه شکل گیری آنها وجود دارد، اما تاکنون منشا اصلی آن شناسایی نشده است. گونه های نادر گیاهی و جانوری در این ناحیه ساکن هستند و از جاذبه های اصلی گردشگری وارنا محسوب می شود. جنگل سنگی روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است.

موارد مرتبط

هتل های وارنا

هتل های بلغارستان

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید