خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مصلی و مدرسه میرک بیک

مدرسه مصلی یزد در خیابان قیام، کوچه گلچینیان قرار گرفته است. کتیبه سردر شمالی بنا دارای تاریخ ۹۵۸ است.
در چوبی بزرگ و منبت کاری بنا کتیبه ای مورخ ۱۰۳۵ دارد و بر بالای این در، لوحی سنگی نصب شده که ماده تاریخی ۱۰۳۵ را نشان می دهد. بانی اولیه بنا، خواجه شمس الدین محمد تازیکو معرفی شده است. البته در جایی دیگر هم عنوان شده که شاه مظفر پدر شاه یحیی، در نیمه دوم قرن هشتم این محل را ساخته و بعد امیرزاده اسکندر بن عمر شیخ آن را مرمت و نوسازی نموده است. کتیبه سردر شمالی بنا، حاکی از تمام کاشی کاری سردر توسط میرک بیک شربتدار شاهی در نیمه قرن دهم است.

جاذبه های گردشگری یزد

موارد مرتبط

هتل های یزد

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید