خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مسجد چهل محراب

این مسجد به گفته جامع مفیدی در محله شهرستان و حوالی زندان اسکندر و به حساب امروز در کوچه عربها از محله فهادان واقع و از بناهای خواجه شمس الدین محمد تازیکوست.سبب تسمیه مسجد به چهل محراب آن است که در آن چهل محراب کاشی تعبیه شده بود.درحال حاضر فقط شش قطعه از کاشی ها باقی مانده است (سه کاشی در غرفات شرقی و یکی در صفه غربی و دو تا در اطاق مقبره ای واقع در سمت جنوبی مسجد که در سطور زیر معرفی خواهد شد).کاشیهای مورد ذکر از حیث اندازه و اسلوب ساخت و رنگ  وطرح تظیر کاشی منصوب در مسجد کوچک ابوالمعالی است.گمان میکنم که آن هم متعلق به این مسجد بوده و بعدها به مسجد محله ابوالمعالی نقل شده است.زمان و اسلوب این کاشیها مطابقت دارد با کاشی قبری که در محراب مسجد باغ صندل مورخ سال 667هجری باقی است.درجهت قبلی حیاط وسیع مسجد و داخل اطاقی که به کوچه دری دارد صورت یک قبر وجود دارد که آن را اهل محل مزارآقا می نامند و محترم می دارند.بر روی قبر صندوقی از چوب قرار گرفته ویک قطعه کاشی فیروزه ای رنگ با نوشته بحسن توفیقه به خط تعلیق و بطور برجسته بر دیواره عمودی قبر نصب است.این قطعه کاشی قسمتی است از کتابه ای که محل و مطلب آن معلوم نیست.این کاشی از قرن هفتم هجری است.

جاذبه های گردشگری یزد

موارد مرتبط

هتل های یزد

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید