خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مدرسه خان

محمد تقی خان بن میرزا محمدباقر بافقی که به خان بزرگ شهرت داشته و سرسلسله خاندان معروف به «خوانین» یزد بود، بعد از به حکومت رسیدنش بناهای مهمی مثل باغ دولت آباد ، میدان خان ، قیصریه، مدرسه خان و جنت آباد را ساخت.
بنای مدرسه خان از دو مدرسه بزرگ و کوچک تشکیل شده که مدرسه کوچک را محمد تقی خان و مدرسه بزرگ را علی نقی خان پسر محمد تقی خان بنا کرده است.

جاذبه های گردشگری یزد

موارد مرتبط

هتل های یزد

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید