خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

دارالحکومه (« نارنج قلعه » « دیوانخانه » « ارگ قلعه »)

از این بنا با عنوان های « نارنج قلعه » « دیوانخانه » و « ارگ قلعه » نام برده اند. طبق آخرین نقل در تاریخ ساختن این قلعه در عهد امیرتیمور گورکانی و در سال ۷۹۹ق. به پایان رسیده است. در زمان حکومت امیرچقماق در سال ۸۳۱ ق در این قلعه « دیوان خانه » و « دارالقرآن » ایجاد شد و در طی قرون متمادی تصّرفات و مرّمت هایی نیز در این بنا صورت گرفت. ساختمان این بنا دارای حیاطی نسبتًا وسیع و بناهای متعّددی است که پیرامون آن قرار گرفته اند.
هشتی بنا دارای کلاه فرنگی بادگیر حوضی و باغچه هایی در اطراف آن و اتاق هایی در اطراف با اختلاف سه پله از سطح زمین نیم طبقه ودرهای چوبی هلالی با شیشه های رنگی است و سقف آن نیز از گل و کاربندی گچ است. کف حیاط این خانه باخشت سنگ فرش شده است. مسجدی نیز در کنار آن وجود دارد که درب آن در داخل حیاط دارالحکومه باز می شود. اتاقهایی از گچ دارد و در حیاط کوچک آن سقف بلندی وجود دارد و گچ بری کمی هم دارد.

جاذبه های گردشگری یزد

موارد مرتبط

هتل های یزد

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید