خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

بیابان ها

يكي از زيباترين منظره‌هاي اكوتوريستي دنيا به شمار مي آيند. تپه‌هاي ماسه‌اي يكي از فرآيند‌هاي مناطق بياباني است كه در اطراف شهر يزد بامساحتي در حدود ‌‌٣٠ هزار هكتار گسترش يافته است. سن تپه‌هاي ماسه‌اياطراف شهر يزد كم تر از ‌‌٢ هزار سال برآورده شده كه ريشه در تاريخ فعاليت‌هاي انساني و به طور كلي بيابان زدايي انسان ساز داشته و حاصل استفاده‌ي بي‌رويه از گياهان توسط جوامع گذشته است.

جاذبه های گردشگری یزد

موارد مرتبط

هتل های یزد

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید