خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

رودخانه مارون

این رودخانه بیشترین آب استان را خارج می کند. حوزه آبریز آن مناطق غربی بویر احمد سفلی و قسمت اعظم طیبی و دشمن زیاری را در بر می گیرد. این رود پس از عبور از دم لوداب. وارد مناطق دشمن زیاری و طیبی می شود و در مسیر خود شعبه های مهمی را دریافت می کند و پس از عبور از میان سوق و لنده از آخرین نقطه کهگیلویه به نام تنگ تکاب می گذرد و به سمت بهبهان و اهواز در استان خوزستان جریان می یابد و به نام رود جراحی به خلیج فارس می ریزد. سرچشمه های این رود بویژه در دامنه کوهها از پتانسیل های تفرجگاهی قابل توجهی برخوردارند .

آدرس :یاسوج بخش لوداب

موارد مرتبط

هتل های یاسوج

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]