خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

رودخانه دره بز پل

این رودخانه از دامنه کوه امام ابوالقاسم و کوه گاوکشان د‏ر 39 ‏کیلومتری جنوب غربی گرگان سرچشمه می گیرد و به نام آب تورود ‏بار از دره جنوبی باری کوه رو به غرب روان می شود. پس از طی حدود 8 ‏ کیلومتر کوه حاج قلی را از دامنه غربی دور زده و از طریق د‏ره شرقی کوه های "هلالان" و "خوشی" رو به شمال غربی متوجه می گردد ‏و به ‏نام دره بزیل از میان جنگل عبور می کند و در د ‏امنه غربی کوه سنگ ‏ترا شان به آب د‏ره شمشیربر می ریزد.

آدرس :در39 ‏کیلومتری جنوب غربی گرگان

موارد مرتبط

هتل های گرگان

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید