خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

رودخانه انجیلاب

این رودخانه از دامنه شمالی کوه جوزبند در 13کیلومتری جنوب گرگان سرچشمه می گیرد و به نام رودخانه "تول چشمه" رو به شمال سرازیر می شود. پس از طی حدود8 کیلومتر به انجیلاب تغییر نام می دهد و به سوی شمال غربی از کوهستان خارج می گردد. پس از عبور از شرق روستای فتح باغ با ریزآبه های جنوبی مخلوط شده و در دشت گرگان محومی شود. مازاد آب این رودخانه در فصل های پرآب به رودخانه "قره سو" می ریزد.

آدرس :13کیلومتری جنوب گرگان

موارد مرتبط

هتل های گرگان

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید