خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

رودخانه اترک

این رودخانه از کوه های هزار مسجد و لاله رویان در استان خراسان سرچشمه می گیرد و در جنوب شرقی مازندران به دریای خزر می ریزد . طول رود‏خانه اترک را تا حدود 600 کیلومتر برآورد کرده اند. ‏رود خانه اترک در مسیر طولانی خود از شیر وان، بجنور د ‏و مراوه تپه عبور می کند. در روستای مرزی چات ریزابه سیمبار از جمهوری ترکمنستان به آن می پیوندد ‏و سپس د‏ر امتداد ‏جنوب غربی دلتایی تشکیل می دهد و به خلیج حسینقلی می ریزد . به موجب قرارداد 1288 ‏میلادی ایران و روسیه، رود ‏اترک از چات به بعد خط مرزی د‏و کشور ایران و جمهوری ترکمنستان تعیین شده است. مرزی بودن این رودخانه از یک طرف و فقدان د‏سترسی مناسب به آن باعث شده است تا استفاده های توریستی از حواشی آن بسیار محدود ‏گردد ‏.

آدرس :کوه های هزار مسجد و لاله رویان در استان خراسان

موارد مرتبط

هتل های گرگان

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید