خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مسجد دولتشاه‌

این‌ مسجد در میدان‌ جوانشیر شهر كرمانشاه واقع‌ شده‌ و از آثار دوره‌ قاجاری‌ است‌ كه‌ توسط‌ محمد علی‌ میرزای‌ دولتشاه‌ (حاكم‌ كرمانشاه‌ در سال‌های‌ 1221 تا 1237 هجری قمری و سرحددار عراقین‌) بناشده‌ است‌. بنای‌ مسجد دولتشاه‌ در دوره‌ اخیر تعمیر شده‌ و سردر، صحن‌ و شبستان‌ زنانه‌ و مردانه‌ دارد. این ‌مسجد به‌ مسجد حاج‌ ابوتراب‌ معروف‌ است‌ و نام‌ آن‌ بر كتیبه‌ كاشی‌ سردر مسجد خوانده‌ می‌شود .

جاذبه های گردشگری کرمانشاه

موارد مرتبط

هتل های کرمانشاه

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]