خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

كتیبه‌ بیستون‌

متن‌ كتیبه‌ بیستون‌ در سال‌ 522 پیش‌ از میلاد به‌ دستور افسر جوان‌ انگلیسی‌ - هنری‌ راولینسون‌ - بر دل‌ كوه‌ حجاری‌شده‌ به‌ شرح‌ جنگ‌های‌ 2.5 ساله‌ داریوش‌ و مبارزات‌ او برای‌ رسیدن‌ به‌ سلطنت‌ را تشریح‌ می‌كند.

بر گرداگرد نقوش‌ بیستون‌، كتیبه‌ای‌ به‌ سه‌ خط‌ و زبان‌ پارسی‌ باستان‌، ایلامی‌ و آكدی‌ به‌ گویش‌ بابلی‌ نو كه‌ متداول‌ آن‌ زمان‌ بود، نگاشته‌ شده‌ است‌. ترجمه‌ ایلامی‌ كتیبه‌ در سمت‌ راست‌ نقوش‌ و نسخه‌ دوم‌ آن‌ در سمت‌چپ‌ به‌ موازات‌ كتیبه‌ پارسی‌ باستان‌ و متن‌ بابلی‌ آن‌ در بالای‌ نسخه‌ دوم‌ ایلامی‌ بر سینه‌ كوه‌ كنده‌ شده‌ است‌. كتیبه‌ها و ترجمه‌های‌ تكمیلی‌ اضافی‌ نیز در اطراف‌ دیواره‌ تراشیده‌ سمت‌ راست‌ دیده‌ می‌شود. متن‌ پارسی‌باستان‌ كتیبه‌ در 44 سطر به‌ خط‌ میخی‌ زیبایی‌ بر سطحی‌ صیقل‌ خورده‌، كنده‌ شده‌ است‌.

داریوش‌ هخامنشی‌ در تمام‌ كتیبه‌ها هر بند را با این‌ جمله‌ آغاز می‌كند: «داریوش‌ شاه‌ می‌گوید» تكرار و بیان ‌این‌ جمله‌ عظمت‌ و قدرتی‌ خاص‌ به‌ سبك‌ نگارش‌ كتیبه‌ داده‌ است‌. داریوش‌ در سراسر كتیبه‌، پیروزی‌ خود را خواست‌ اهورامزدا دانسته‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ تا حدی‌ كتیبه‌ رنگ‌ دینی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌.

جاذبه های گردشگری کرمانشاه

موارد مرتبط

هتل های کرمانشاه

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید