خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

حوض نبی

از مشهورترین چشمه های الوند است که از زیر صخره ای بزرگ در زیر قله الوند سرچشمه گرفته و در جهت شمال به سمت تخت نادر سرازیر می شود وآبی بسیار خنک و گوارا دارد.

موارد مرتبط

هتل های همدان

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]