خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

غار هندل آباد

این غار در بخش تبادکان و در فاصله ی 45 کیلومتری مشهد قرار گرفته است. غار هندل آباد در محدوده روستایی به همین نام واقع شده است. این غار با دهانه ای کوچک، طولی قریب به 60 متر دارد و با ستون های استالاگتیت و استالاگمیت زیبایی خاصی دارد. درون غار چشمه آبی وجود دارد که آب آن از نظر مردم محلی دارای تقدس است .

موارد مرتبط

هتل های مشهد

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید