خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

خواجه مراد

«هرثمه بن عین» مشهور به «خواجه مراد» متوفی به سال ۲۱۰ ه. ق است. مقبره وی در ۱۴ کیلومتری جنوب خاوری مشهد در بلندیهای مشرف بر بینالود قرار گرفته است.

موارد مرتبط

هتل های مشهد

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]