خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

جنگل پسته خواجه

 روستای چهچهه در۱۰۰ كیلومتری مشهد قرار دارد و ۷۰ كیلومتر آن جاده اصلی و ۳۰كیلومتر آن جاده فرعی میباشد .فاصله این روستا تا شهر كلات نادر نیز ۱۰۶ كیلومتر است . جنگل های پسته خواجه در روستای چهچهه در بخش زاوین كلات نادر قرار دارد . جنگلهای پسته خواجه بزرگترین جنگل پسته وحشی شهرستان كلات نادر است . این جنگل که از دیدنی های مشهد است در مجاورت مرز تركمنستان واقع شده است . جنگل پسته خواجه را می توان به درستی به عنوان یکی از ذخایر طبیعی و منحصر به فرد و بانک ژن پسته وحشی Pistacea vera درکشور ایران و حتی خاور میانه قلمداد نمود . گونه اصلی و غالب این ذخیره گاه جنگلی درختان پسته می باشند که به همراه سایر گونه های درختی و درختچه ای مانند داغداغان، ارس (به صورت محدود) انجیر، نسترن و شیر خشت در این منطقه استقرار یافته است. محدوده مورد بحث در دامنه شمالی و جنوبی رشته کوه موسوم به کلات و در مجاورت مرز ایران و ترکمنستان و در شرق و شمال شرق روستای چهچهه قرار دارد .جنگل پسته خواجه جزیی از دامنه ها و تپه ماهور های دامنه شمالی هزار مسجد است که در حوزه کویر قره قوم (سر شاخه رودخانه چهچهه) واقع شده است. این توده جنگلی که از جاذبه های گردشگری مشهد  است در حقیقت یکپارچه است لیکن بخشی از آن که در حوزه آبریز موسوم به سنگ آو گرگی واقع گردیده هم اکنون در اختیار یا تملک آستان قدس رضوی قرار دارد . به همین علت مطالعات آن به دو سری تقسیم شده است . مساحت کل محدوده 9895 هکتار می باشد .

موارد مرتبط

هتل های مشهد

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]