خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مسجد ملارستم

مسجد ملارستم مراغه یا مسجد امام خمینی مراغه در ابتدای خیابان قدس، میدان ملارستم واقع شده است. متاسفانه کتیبه ‌اى در بناى مسجد نیست تا نام بانى و معمار و سال بنا را مشخص سازد اما مسجد ملارستم جزو اولین مساجد دوره ی صفوی است که الگوی مساجد و بناهای ستون داری چون عالی قاپو و چهلستون اصفهان قرار گرفته است.ساختمان اصلى مسجد به سه واحد مختلف تقسیم مى ‌شود که عبارت است از : شبستان اصلى و بزرگ تابستانى، شبستان کوچک تابستانى و محل دیگرى که به محل خرج دادن مسجد موسوم است.در ضلع شمالی مسجد دو در ورودی با سر دری بلند واقع است که یکی از قوس جناغی و مقرنسکاری گچی برخوردار است و در حاشیه سردر از گچبری های شبکه ای و تزئینات هندسی ستاره ای شکل استفاده شده و کتینه سنگ مرمری بچشم می خورد. ضلع شمالی مسجد شامل هشت ستون آجری است به صورت جرز با طاقنماهایی که درهای ورودی و پنجره های متعدد آن به سـوی میدان ملا رستم باز می شود. هرچند تغییراتی در پنجره مزبور داده شده اما فرم تزئینی آجری خفته راسته روی نما برجای مانده است.فرم کلی بنا و ترکیب عناصر معماری  آن  بسیار زیبا و از مساجد چوبی  بی نظیر  در  منطقه  محسوب  می گردد. این مسجد داراى ۳۵ ستون از تنهٔ درخت سپیدار است که بر روى پایه‌ هاى ساده سنگی چندپهلو استوار شده‌اند و بر فراز آن‌ها سرستون‌هایى زیبا به صورت سه ردیف قطار یا مقرنس که از پایین به بالا برحجمش افزوده مى‌ شود، قرار دارد. بر فراز ردیف سوم یک صندوق در جهت طولى تیرهاى حمال استوار شده است که روى آن‌‌ ها را با صندوقچه‌اى به شکل مکعب پوشانده‌اند.ستونها و سرستون های چوبی مقرنس کاری پای ستون های سنگی با تزئینات سنگی، تزئینات و نقاشی های نقش گیاه و ترنج بر روی صندوق های مکعبی و پرده ها با اشعار زیبای فارسی که با دقت و ظرافت خاصی کار شده است از زیبایی های این مسجد است قابل ذکر است یک ستون مرمری که در ایوان مسجد قرار دارد احتمالا متعلق به بنایی است که پیش از مسجد در این مکان قرار داشته است.

موارد مرتبط

هتل های مراغه

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید