خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

چشمه گوری

رسوبات واحد گوری دارای ضخامت حدود یکصدمتر، پوشاننده نهشته‌های انیدریت و نمک‌های مربوط به سازند گچساران است که با توجه به دانسته‌ها، ستبرای حدود ۱۴۰۰ متر دارد .

موارد مرتبط

هتل های قشم

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید