خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مسجد جامع

تاریخ بنای مسجد را 1202 هجری نوشته‌اند اما به نظر مى‌رسد قدمت آن قبل از صفویه باشد. بانی ‌اين مسجد بی‌بی‌صوغیه است که همسر شیخ عبدالله حاکم قشم و جزایر تنگه هرمز بوده است.دو شبستان ستون‌دار دارد که یکی قدیم و چهل ستون سنگ و گچ دارد که 24 ستون در سه ردیف هشت تایی عیان است و بقیه در قطر دیوار‌هاى جانبی پنهان‌اند. ستون‌ها در بخش علیای خود و زیر سقف به یکدیگر متصل شده‌اند و سقف آن مسطح است. در ‌اين مسجد، به وسیله معتقدان تعمیرات و الحاقاتی انجام پذیرفته که شبستان ستون‌دار جدید اولین گام بوده است. مسجد جامع قشم روی هم رفته مسجدی سترگ است که در زمره مسجد‌هاى بدون مناره محسوب مى‌شود. بلندی سقف حدود 6 متر و پوشش آن از چوب ساج و چندل و نخل است.

موارد مرتبط

هتل های قشم

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید