خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

زیارت شاه شهید

زیارت سید شهید، یا شاه شهید، بر بلندای کوهی کم ارتفاع، مشرف به دریا، در ساحل جنوبی جزیره، یازده کیلومتر دور از شهر قشم، چنان است که گفتی لب پرتگاه‌ايستاده تا دریا را در همه حال تماشا کند و نسیمى‌را که از روی آب مى‌آید و با خود رطوبتی شور دارد بر چهره حس کند.زن‌ها و دخترهای قشمى‌بیش از دیگران به زیارت شاه شهید مى‌آیند. هرکس چیزی ـ مشتی نخود،پیاله‌اى عدس، چند تکه گوشت…. هرچه ـ مى‌آورد تا آبگوشت نذری را بار کنند، بخورند، تبرک یابند و مراد دل بگیرند.
مردها، تا بتوانند مزاحم‌اين مراسم نمى‌شوند. زن و بچه را که صبح اول وقت در صحن شاه شهید از ماشین پیاده مى‌کنند، مى‌روند. غروب باز مى‌گردند. گفتی همان یک بار که پدران حسود آنها چماق به سر آن بزرگوار زدند و از کوه پرت کردند، کفایت مى‌کند تا برای همیشه کوتاه بیایند و دیگر دل زنان و دختران را نشکنند. مردان ‌اين روزگار، دلی نرم‌تر و خلق و خویی آرام‌تر از پدران خود دارند.

موارد مرتبط

هتل های قشم

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید