خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

جاده طبس خور بیابانک

جاده های کویری تنها به دلیل بافت بیابانی اطرافشان زیبا نیستند. اگر در یک غروب زمستانی یا حتی پاییزی در جاده طبس به خور و بیابانک باشید ممکن نیست باور کنید که جاده از میان دریا نمی گذرد. بازتاب نور رنگارنگ در هر دوسوی جاده، دریایی را پیش چشمانتان ترسیم می کند که دریا نیست، اما تا آن را لمس نکنید باور نخواهید کرد که فقط نمک سراسر چشم اندازتان را فراگرفته است.
دیدنی هایی همچون تل ماسه ها، قلعه های اسماعیلی، درختان کهنسال و سدهای تاریخی که به این و هم شگفت انگیز اضافه کنید، دلایل کافی برای سفر به طبس را خواهید یافت.

موارد مرتبط

هتل های طبس

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید