خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مسجد نصیرالملک

این مسجد درمرکز شیراز ودرخیابان لطفعلی خان زند قراردارد . بانی مسجد میرزا حسین علی خان نصیر الملک ازبزرگان واعیان شیرازدردوران قاجاریه است .ساخت درسال 1293 هجری قمری توسط استاد محمد حسن معمارشروع ودر سال 1305 پایان یافت .این مسجددارای حیاط وسیع است که حوض بزرگ دروسط آن است .درسمت شمال حیاط تاق مروارید در سمت شرق شبستان باهفت ستون سنگی درسمت جنوب دوگلدسته زیبا در غرب شبستان اصلی قراردارد، که دارای دریچه ای باشیشه رنگی است .این شبستان دارای 12 ستون سنگی شبیه به مسجدوکیل وسردرهای ورودی وپیشانی تاقهای آن یکسره کاشیکاری می باشد. مسجد نصیرالملک ازنظر کاشیکاری ومقرنس کاری اززیباترین مساجدایران است .

جاذبه های گردشگری شیراز

موارد مرتبط

هتل های شیراز

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید