خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

شاه چراغ(ع)

حرم مطهرحضرت سیدمیراحمدملقب به شاه چراغ (ع) برادر حضرت امام رضا (ع) فرزند امام هفتم حضرت امام موسی کاظم (ع) مهمترین زیارتگاه عاشقان خاندان عصمت وطهارت درشیراز است. تربت پاک آن حضرت درقرن پنجم هجری قمری کشف وبقعه ای برآن ساخته شده درزمان شاه اسماعیل اول به سال912 هجری قمری تعمیرات اساسی دراین بنا انجام شده ولی بازلزله سال 997 هجری قمری نیمی از بناتخریب شدوتعمیرمجددی یافت .درسال1337 شمسی گنبدزمان قاجاریه را به علت شکافهای زیاد برچیده وگنبد فعلی راکه مستحکمتر وبادوامترمی باشد ساختند .معماری آینه کاری کاشیکاری نوشته های گچ بری تزئینات ودرهای نقره رواق وحرم وسیع این بقعه عظمت شکوه وزیبایی آن را صدچندان کرده است .

 

جاذبه های گردشگری شیراز

موارد مرتبط

هتل های شیراز

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]