خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

گردشگاه پيرغار

در5 كيلومتري جنوب شهرفارسان، 37كيلومتري شهركرد ودرمجاورت روستاي ده چشمه گردشگاهي مصفا به نام پيرغاروجود دارد. برروي قسمتي ازتپه سنگي مشرف به اين گردشگاه، سه كتيبه به خط نستعليق وجود دارد. متن اين كتيبه ها مجملي ازشرح لشكركشي بختياري ها به تهران واصفهان ونقش سرداران اسعد وسرداران ظفراز رهبران مشروطه خواهي بختياري نوشته شده است. مجموع گردشگاه ازجمله چشمه پرآب، سايه ساردرختان، آبشارزيباي كوه هاي اطراف وهواي پاك وخنك ونيزغار موجود درمحل سبب جذب روزانه صدها گردشگرمي شود.

موارد مرتبط

هتل های شهرکرد

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید