خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

منطقه جنگلی بازفت

این منطقه دارای 53000 هکتار وسعت و در 180 کیلومتری شهرکرد واقع است. نواحی عمدة جنگلی این مناطق شامل:

1-چهک
2-تلخه دان
3-بادام شیرین
4-کچوز
5-چم جندار است.

موارد مرتبط

هتل های شهرکرد

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید