خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

تالاب دهنو

در ناحیه بهشت آباد (صرف نظر از چند منطقه ماند آبی _فصلی) تنها یک ‏تالاب عمده بنام تالاب دهنو وجود دارد. سطح جلویی این تالاب (مرغزار) تقریباً خشک شده است. این تالاب (سرآب) به علت نزدیکی به شهر های بروجن، گند مان، شهرکرد و بلداجی و امکانات دسترسی می تواند از اهمیت تفرجگاهی بسیار زیادی برخورد ار باشد. محل سراب به دلیل قرارگرفتن درزیر کوه موقعیت وچشم انداز بسیار زیبا یی دارد. در سال های اخیر پوششی غیرطبیعی گیاهان ماکر وفیت آبزی، درون تالاب را کاملأ پوشا نده و حتی حیات آبزیان درون آن را نیز دچار مخاطره نموده است. بهره برداری تفرجگاهی از این تالاب مستلزم حفاظت و مراقبت ویژه است.

آدرس :شهر کرد- ناحیه بهشت آباد

موارد مرتبط

هتل های شهرکرد

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید