خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مدرسه شاهرخیه

یکی از زیباترین مدارس علمیه استان به شمار میرود که در شرق مجموعه و به صورت دو طبقه با 28 حجره و معماری زیبا و منحصر به فرد ساخته شده است جلوی تمامی حجره های ایوانی وجو دارد که در صورت نیاز در فصل تابستان از آن استفاده می گردد.

موارد مرتبط

هتل های شاهرود

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]