خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

بقعه امام زاده محمد(ع)

در شهر بسطام جنب قبر بایزید بسطامی، بقعه ای بسیار معروف به نام امامزاده محمد (ع)وجود دارد که بنا به روایتی ، محل دفن فرزند امام صادق (ع) یا نوه او است. بقعه امام زاده محمد شبیه گنبدی است که در فاصله 15 کیلومتری سمت شمال آن ساخته شده و تقریباٌ قرینه یکدیگرند. گنبد سمت شمال آن ، به نام گنبد غازان خان معروف است و بنای آن را به غازان خان مغول (703-670) نسبت می دهند. غازان خان دو گنبد را بر سر قبر امام زاده محمد (ع) و آرامگاه بایزید بنا کرد. در میان دو گنبد فوق الذکر ، ایوانی است که به نام ایوان غازان خان نامیده می شود. درداخل ایوان مذکور چیزی نیست و سطح آن نیز کوچک و بن بست است. بر روی ایوان گچبری هایی دیده می شود. ساختمان آن تقریباً متناسب و با اسلوب صحیح معماری ساخته شده است.

آدرس :شاهرود - بسطام 15 کیلومتری سمت شمال

موارد مرتبط

هتل های شاهرود

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید