خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

میل خسروگرد

میل خسروگرد در منطقه ی نیمه بارانی مشرف به دشت كویر بر روی رسوبات رسی و شنی مربوط به دوران سوم زمین شناسی قرار گرفته است و بفاصله ۳۰ كیلومتری جنوب گسل زلزله خیز سبزوار است .
میل خسروگرد در غرب میدان سربداران انتهای بلوار مشاهیر بین جاده رفت و برگشت سبزوار- شاهرور واقع گردیده است.
میلها را تا كنون به دو دسته تقسیم كرده اند:
الف) راهیابی
ب) پیروزی
یكی از دروازه های سبزوار دروازه سبریز است كه در اصل سر بریز بوده در قطور و دگرگونی این لفظ به سبریز تغییر شكل داده است . می گویند مغولان در این محل آنقدر از سركشتگان روی هم انباشت كردن كه میلی به نشانه پیروزی ساختن و نام دروازه سبریز را به این دلیل می دانند.
ب) میل راهیابی :
در خراسان از این نوع میل در علی آباد كاشمر ، میل رادكان د رچناران ، میل ایاز در سنگ بست مشهد و میل اختگان در توس مشهد است.
تا قبل از انجام كاوشهای باستانی شناختی در خسروگرد گمان می رفت میل خسروگرد بقایای بازمانده مسجد عظیم خسروگرد است و آن را مناره می دانستند مانند مناره تاری خانه دامغان لیكن پس از كاوشهای باستان شناختی محرز گردید این مناره میل راهیابی ست.

جاذبه های گردشگری سبزوار

موارد مرتبط

هتل های سبزوار

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید