خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

آرامگاه پیرمراد

بانی این بنا که از گل وخشت ساخته شده است حاجی حسین علی فرزند علی توکل متوفی است . سنگ لوح بنا نیز عبارت "هذا مرقد مراد حسن محمد مومن سنه 1001"رادر خود دارد . پیر مراد با نامهای پیرگردو و آرامگاه حضرت خضر نیز در منطقه معروف است . مزار دارای گنبدی با کاشی کاری های جدیدو کتیبهای است که نام "بقعه ابورفاعه معروف به خواجه خضر پیر بر آن نقش بسته است"

جاذبه های گردشگری سبزوار

موارد مرتبط

هتل های سبزوار

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید