خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

كاروانسراي نصرت آباد

تاكنون سيزده كاروانسرا در اين استان شناسايي شده كه مي توان از مهم ترين آنها كاروانسراي قلعه چشمه است . كاروانسراي شورگز . كاروانسراي ميل نادر . و كاروانسراي نصرت آباد را نام برد . اين بنا با توجه به معماريش به دوره صفوي تعلق دارد . خصوصيت بارز آن قرينه سازي و چهار ايواني است . مصالح اصلي بنا خشت و گل بوده و تزيينات آن غالبا ساده و مختصر مي باشد . در قسمت فوقاني نماي حصار يك رديف تزيينات خشتي زيگزاگ و مثلث شكل و در نماي خارجي برج مياني ضلع شمالي تزيينات خشتي بزرگ تيغ ماهي قابل رويت است . اين كاروانسرا با فرم تقريبا مربع شكل وسعتي حدود 400/7 مترمربع دارد و داراي حصاري حصين و بلند با هفت برج مدور ديدباني و حياطي مربع شكل و وسيع در مركز با مجموعه اي از حجرات و اتاق ها در پيرامون آن است . حصار خارجي با ارتفاع متوسط 5/7 متر و 5/1 متر قطر مجموعا داراي هفت برج مدور ديدباني است كه چهار برج در چهار راس اضلاع اصلي و يك برج مياني در حد فاصل دو برج راس در اضلاع شمالي شرقي و غربي آن ديده مي شود . اين برج ها تماما مدور و به طور متوسط بين 9 تا 10 متر قطر دارند . مصالح اصلي بنا تمام از خشت خام 4 * 18 * 18 سانتي متر و 5 * 28 * 28 سانتي متر و چينه مي باشد . ورودي اصلي بنا دقيقا در وسط ضلع جنوبي است و 5.3 متر عرض دارد و از آن مي توان پس از عبور از يك اتاقك نگهباني و ايوان به حياط اصلي كاروانسرا راه يافت . اين كاروانسرا داراي 60 حجره است در هر ضلع مجموعا 15 اتاق و 23 طاقنما با عمق 110 و عرض 180 سانتي متر در قسمت نماي داخلي حصار اصلي ساخته شده است كه علاوه بر استحكام بخشي به حصار سطح فوقاني اين طاق نما محل مناسبي براي تردد نگهبانان ايجاد نموده است . در ميان طاق نماها و همچنين در بالاترين قسمت حصار در فواصل معيني تيركش هايي به صورت مستطيل كشيده و كم عرض تعبيه شده كه از آنها جهت ديده باني و در مواقع خطر به منظور تيراندازي به دشمن استفاده مي نموده اند . اين بنا داراي چهار ايوان در مركز اضلاع چهارگانه آن است

آدرس :در مسير كرمان . بم و زاهدان در دامنه هاي جنوبي كوير لوت قرار دارد .

موارد مرتبط

هتل های زاهدان

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید