خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

زیارتگاه ملک سیاه

این زیارتگاه در 46 کیلومتری شمال زاهدان بین بلوچستان و خراسان واقع شده که کوه ملک سیاه به آن منسوب است . نزدیک ‏آن در دره ای یک قطعه سنگ است که بلوچ ها معتقدند مردی با نفرین ملک سیاه به صورت سنگ درآمده است .

آدرس :در 46 کیلومتری شمال زاهدان بین بلوچستان و خراسان ‏

موارد مرتبط

هتل های زاهدان

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]