خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

آسياب بادي

در گذشته اي دور حدود 10 قرن پيش اختراع و پيدايش آسياب بادي در سيستان اين منطقه را زبانزد و شهره عالم نمود . به روايت مورخين و جغرافي نويسان آن روزگار آسياب بادي از ايران و از راه افغانستان . هند . چين به اسپانيا و فرانسه و پرتغال رفت و تنها در ساخت آن تغييراتي حاصل شد . با اين ابتكار سيستان كه از آن به عنوان انبار غله كشور ياد مي شد (به سرزمين آسيابهاي بادي ) مشهور گشت . مسعودي درباره سرزمين آسيابهاي بادي بيشتر سخن مي گويد : سگستان . سيستان سرزمين شن و باد است . در آنجا باد آسيابها را به گردش در مي آورد و آب را از رودخانه بالا مي كشد و زمين ها با اين آب آبياري مي شود . در هيچ نقطه جهان بيشتر از سيستان از باد استفاده نمي كنند . استخري مي نويسد در آنجا بادهاي شديدي مي وزد به طوري كه به واسطه اين بادها آسياب هاي ساخته شده با باد مي گردد . از جمله نقاطي كه تاكنون بقاياي آسياب بادي در آن پابرجا است 800 متري قلعه مچي در ناحيه حوضدار جنوب غربي زابل كه آثار تزيينات خشتي . جدار و نماي خارجي آن گوياي هويت تاريخي آن است .

آدرس :800 متري قلعه مچي در ناحيه حوضدار جنوب غربي شهرستان زابل

موارد مرتبط

هتل های زابل

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید