خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

پل گازروبار

این پل در جاده رشت به صومعه سرا بر سر رودخانه گازروبارساخته شده و شالوده آن به دوره صفوی و قاجار باز می گردد. پل گازرودبار دارای یک دهانه اصلی و دو دهانه فرعی کوچک است. مصالح به کار رفته در آن آجر با ملات گچ در طاق ها سنگ ساروج در پایه ها است. این پل به دستور حاجی یوسف بگلوری در دوره قاجار بازسازی شد.

موارد مرتبط

هتل های رشت

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]