خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

پل مدیریه

این پل بر سر راه رشت به شفت واقع گردیده و ظاهراً از آثار دوره صفویه یا قاجاریه است. طول پل حدود ۳۲ و عرض آن ۶۰/۴ متر و ارتفاع آن – در وسط – از سطح آب ۷ متر است. پل دارای یک دهانه بزرگ و دو دهانه کوچکتر با طاق جناغی است. مصالح پل آجر با ملات گچ و ساروج است. پایه های پل در جهت مخالف و موافق جریان آب دارای موج شکن های نیم دایره است. دو انتهای پل ، از جمله بخش وسیعی از دهانه های کناری در خاک کناره های رودخانه مدفون شده که به نظر می رسد عرض دهانه های کناری حدود ۳ متر بوده است. آجرهای به کار رفته در بنا به ابعاد ۵/۴×۲۱×۲۱ سانتیمتر است.

موارد مرتبط

هتل های رشت

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]