خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مسجد سرخ چورس

این مسجد در شمال شرقی روستای (چورس) از توابع (چایپاره) شهرستان خوی قرار دارد. این روستا در هفت کیلومتری جنوب شرقی بخش قره ضیاء الدین و شمال شرقی شهرستان خوی واقع است. نقشه مسجد به شکل مربع است . مسجد صحن ندارد. شبستان ان دارای چهار ستون سنگی تراشیده باسر ستون هایی با نقش ساده است. پو شش سقف مسجد به صورت طاق و گنبد است . محراب مسجد با اندود گچی به شکل ایوان که در دو طرف ان دو طاق کوچک وجود دارد دیده میشود. مصالح بکار رفته در این بنا سنگ و اجر است. نمای بیرونی مسجد در چهار ضلع ان دارای طاق نماست.

آدرس :شمال شرقی روستای (چورس) از توابع (چایپاره) شهرستان خوی

موارد مرتبط

هتل های خوی

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید