خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

کوه هشتاد پهلو

هشتاد پهلو، کوهی در چهل کیلومتری جنوب غربی خرم آباد با طبیعتی بکر ومنحصر به فرد، ﻣﻨﻄﻘﻪ ایست ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐند .
آبشار معروف تاف (نوژیان) که یکی از بلندترین آبشارهای ایران محسوب می‌شود که در قلب منطقه هشتاد پهلو قرار گرفته است .
این منطقه تنوع زیستی بسیار جالبی دارد و در حال حاضر یکی از بهترین زیستگاه‌های میش و قوچ در لرستان محسوب می‌شود .
ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺸﺘﺎد پهلو طﺒﯿﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻢ آﺑﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ھﻢ ﮐﻮه ھﺎی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺧﻨﮑﯽ را ﺑﻪ طﺒﯿﻌﺖ ھﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨند .

ایران - لرستان - خرم آباد ۴۰ کیلومتری جنوب غربی خرم آباد

موارد مرتبط

هتل های خرم آباد

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید