خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

میدان محمدیه

این جا همان میدان اعدام است ! قدیم ها مجرم ها را اینجا اعدام می کردند. اسم اول میدان همین محمدیه بوده و بعد هم پاتپوق و اعدام و در آخر هم دوباره محمدیه شده است .
دار و طناب اعدامش را هم بردند در باغشاه، شاید هنوز هم همانجاها باشد.

موارد مرتبط

هتل های تهران

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید