خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مسجد و مدرسه سپهسالار

مسجد و مدرسه سپهسالار نخستین و بزرگ‌ترین مسجد و مدرسه عالی در تهران و پس از مدرسه چهارباغ اصفهان، بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین بنای مذهبی در ایران است. این مجموعه در مجاورت مجلس شورای ملی و در جنوب شرقی میدان بهارستان شهر تهران قرار دارد.
ساخت این مجموعه در سال 1258 خورشیدی توسط میرزا حسین‌خان سپهسالار قزوینی؛ صدراعظم دوره ناصرالدین آغاز شد. حسین‌خان سپهسالار در سال 1260 در مشهد وفات یافت از این رو برادرش؛ یحیی‌خان مشیرالدوله، در تکمیل و اتمام آن همت گماشت. پس از درگذشت یحیی‌خان نیز مراحل تکمیل و تزئینات بنا به تدریج توسط نایب‌التولیه‌های وقت انجام یافت.

موارد مرتبط

هتل های تهران

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید