خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مجموعه هرباریوم

در این مکان که وابسته به وزارت کشاورزی است مجموعه ای از گیاهان، حشرات وجانوران گردآوری شده است .

تهران، خیابان تابناک، کنار دانشگاه شهید بهشتی

موارد مرتبط

هتل های تهران

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید