خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

سقاخانه نوروزخان

این سقاخانه از معروف ترین سقا خانه های تهران است که مردم در گذشته نه چندان دور تزیینات محرم و شمایل های مذهبی را بر طاق بندی این سقاخانه آویزان می کردند. سقاخانه همچنین زورخانه ای را هم شامل می شود که ورودی آن از زیر سقاخانه نوروز خان ساخته شده است. متاسفانه اکنون این ساخته دوران قاجاریه تقریبا متروک است.

تهران خیابان پانزده خرداد شرقی- کنار بازار آهنگران

موارد مرتبط

هتل های تهران

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]