خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

ساختمان مجلس ملی ایران

ساختمانی را که امروزه به عنوان ساختمان مشروطه (موزه مجلس) و یا مجلس شورای ملی می شناسیم در واقع کاخ میرزا حسین خان سپهسالار بوده که در ۱۲۹۵هـ .ق توسط مهندس بنام ایرانی میرزا مهدی خان شقاقی ملقب به ممتحن الدوله به دستور شخص سپهسالار طراحی و ساخته شد. میرزا حسین خان که یکی از صدر اعظم های ناصرالدین شاه قاجار بود، سرنوشتی بهتر از امیر کبیر نداشت، ابتدا او را به مشهد مقدس تبعید و سپس مسموم نمودند. دربار قاجار به مجرد اینکه عمة ناصرالدین شاه ( ماه تابان خانم ملقب به قمرالسلطنه دختر فتحعلی شاه قاجار ) کاخ را ترک نمودند .

تهران میدان بهارستان

موارد مرتبط

هتل های تهران

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید